Hoe een administratiekantoor je ondersteunt bij de verkoop of overdracht van je bedrijf

Wist je dat een administratiekantoor ervoor kan zorgen dat de verkoop of overdracht van jouw onderneming vlekkeloos verloopt? De overdracht van een bedrijf kan op meerdere manieren plaatsvinden. Heb je een eenmanszaak of Vof (Vennootschap onder firma), dan vindt de overdracht per definitie via een activa-passiva transactie plaats, ongeacht de rechtsvorm waarin de koper verder gaat. Een deel van jouw bezittingen en schulden gaan naar de koper over. Crediteuren, banksaldi en overige schulden blijven achter bij jou als verkoper. Wat precies onderdeel wordt van de verkoop wordt vastgelegd in de zogeheten koop-verkoopovereenkomst. Bij een B.V. kan er sprake zijn van aandelenoverdracht. Deze aandelen kunnen niet zomaar worden overgedragen, dit moet rechtsgeldig zijn. Voor alle vormen van overdracht kun je Verseput inschakelen: het Administratiekantoor van Apeldoorn.

De overdracht van jouw bedrijf
Bij een aandelenoverdracht moet de directie van de B.V. deze erkennen en goedkeuren via een door de notaris opgestelde notariële akte. Er zijn tal van zaken die hierin vastgelegd moeten worden. Het administratiekantoor zal je hier waar nodig in ondersteunen. Zo moet er onder meer bepaald worden wat de overeengekomen prijs van aandelen is, hoe aan de prijs voldaan gaat worden en wanneer de overdracht plaatsvindt. Tot slot moet er een aantal zekerheden en garanties worden gesteld voor zowel de verkopende als kopende partij. Ook als de overname niet via aandelentransactie maar via activa-passiva transactie plaatsvindt, zijn er tal van zaken die uitgezocht moeten worden. Wat is een rechtvaardig verkoopbedrag? Welke materialen, machines en welk vastgoed vallen hieronder? Het administratiekantoor bepaalt voor alles een eerlijke prijs en helpt beide partijen tot overeenstemming te komen.

Veel om rekening mee te houden
Het administratiekantoor uit Apeldoorn weet precies waar bij de verkoop van een bedrijf rekening moet worden gehouden. Zo mag je bijvoorbeeld geen btw berekenen over de verkoopprijs van je onderneming. Als je je onderneming wilt schenken of juist wilt laten vererven, dan zal de ontvanger over de gehele waarde van het bedrijf schenk- of erfbelasting moeten betalen. Het voortzetten van de onderneming kan via de bedrijfsopvolgingsregeling. Bij een gehuurde bedrijfsruimte kan de nieuwe bedrijfseigenaar het bestaande huurcontract soms overnemen. Dit staat bekend als indeplaatsstelling. Dezelfde prijs en voorwaarden zijn van kracht.

Het belang van administratie
Om de waarde van je bedrijf te kunnen bepalen, is een goede administratie een vereiste. Een duurzame administratie zet je op met het boven genoemde administratiekantoor. Ook voor de belastingdienst en overheid is de administratie van groot belang. Je dient je administratie ook na de verkoop van je bedrijf nog minstens zeven jaar te bewaren. Dit kan op papier of digitaal. Voor verkoop onroerend goed (bedrijfspanden en dergelijke) geldt liefst tien jaar bewaartermijn.

Aanbevolen artikelen